Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  
           


                 


Ochrana osobných údajov

O NÁS:CPPPaP Svidník je školským zariadením s okresnou pôsobnosťou, zriaďovateľom nášho zariadenia je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov

Zabezpečujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, logopedickú diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži v otázkach osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu od troch rokov až do prípravy na povolanie.

Našim cieľom je optimalizácia osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminácia porúch psychického vývinu a porúch správania.

Ak máte akýkoľvek problém, otázku, navštívte alebo kontaktujte naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Svidníku a v Giraltovciach.

   

 

Web Design by PBuck© 2010